W roku szkolnym 2020/ 2021 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym bierze udział w  Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.  Autorkami Projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Zielińska i Ludmiła Fabiszewska.

             Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.  

            Działania projektowe posłużyły nam jako inspiracja do wprowadzenia w placówce Innowacji pedagogicznej. Będzie ona realizowana w terminie: październik 2020 – maj 2021.

Innowacja jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
            Innowację realizuje oddział 5 – 6 – latków. Działania koordynuje  p. Marianna Zakrzewska, przy współpracy p. Jolanty Radzymińskiej i p. Bogusławy Gołębiewskiej.
                                                   
                                                                   Przygotowała: Jolanta Radzymińska