Kolejny dzień piątek to spotkanie z lokalnym historykiem księdzem Przemysławem „Kawą” Kaweckim pochodzącym z Nidzicy. Razem z nim poznaliśmy piękną a często również tragiczną historię ziem naszego powiatu. Odwiedziliśmy rezerwat krajobrazowy „Źródła Rzeki Łyny” im. Prof. R. Kobendzy. To urocza, rozległa dolina z bocznymi wąwozami, na terenie, której zachodzi zjawisko erozji wstecznej. Tu swój początek bierze rzeka Łyna.
   Z miejscem tym związane są legendy. Pierwsza mówi o pięknej dziewczynie, imieniem Lana, która zakochała się w przystojnym młodzieńcu Dobrzynie. Niedane jej jednak było go poślubić. Zrozpaczona nie mogła powstrzymać potoku łez. Spadały one na miękką ziemię, aż nagle ona sama podzieliła rozpacz dziewczyny – rozlała źródłem rzekę i tak powstała Łyna.
   Jak głosi kolejna legenda, Łyna to córka króla Tysiąca Jezior, który w zamian za odzyskanie wolności ofiarował rybakowi swą najmłodszą córkę za żonę. Pewnego razu drzewo przygniotło jej męża. Aby go uratować, wykradła ojcu życiodajny kwiat. Za to król Tysiąca Jezior zamienił ją w rzekę Łynę.
   Tak naprawdę Łyna zawdzięcza swój bieg działaniu ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Rezerwat jest rozległą doliną zajmującą 120,54 ha. Najwyżej usytuowany punkt w rezerwacie znajduje się na wysokości 190,7 m n.p.m., dno wąwozu w najwyższym punkcie źródeł rzeki Łyny leży na wysokości około 150 m n.p.m. Powierzchnia rezerwatu porośnięta lasem liściastym w wieku 120-140 lat. W drzewostanie znajdują się dąb szypułkowy, klon zwyczajny, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, osika, sosna zwyczajna i świerk pospolity. Stałymi mieszkańcami rezerwatu są sarny, przechodnimi jeleń i łoś.
Kolejnym punktem naszego zwiedzania był miejsca związane z historia I i II wojny światowej- cmentarz wojenny w Orłowie i bunkier w Bolejnach.
Miejsca te pełne historii, legend, tajemniczości ale też pięknej przyrody wywarły bardzo duże wrażenie na naszych gościach.
 Po powrocie dla chętnych uczniów i nauczycieli przygotowano rajd rowerowy do Zawad, za przygotowanie, którego dziękujemy p. J. Górnemu i p. R. Pyra.

Link do zdjęć z rajdu rowerowego

Łyna Orłowo01 Łyna Orłowo02 Łyna Orłowo03 Łyna Orłowo04 Łyna Orłowo05 Łyna Orłowo06 Łyna Orłowo07 Łyna Orłowo08 Łyna Orłowo09 Łyna Orłowo10 Łyna Orłowo11 Łyna Orłowo12