3 kwietnia 2019 roku, uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, poznali kolejną szkołę średnią z naszego regionu. Tym razem w murach naszej szkoły gościliśmy Centrum Edukacji ZDZ w Nidzicy.
     Szkoły ZDZ w Nidzicy to ogólnokształcące i zawodowe szkoły dla młodzieży i dla dorosłych, które prowadzone są przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego.Placówki te mają uprawnienia szkół publicznych oraz umożliwiają zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego.Nauka odbywa się w systemie: dziennym -dla młodzieży, zaocznym dla dorosłych, stacjonarnym – dla młodzieży i dorosłych.
    Dla absolwentów klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej placówka prowadzi nabór na następujących kierunkach:
     Branżowa Szkoła I stopnia – Szkoły z innowacyjnością wojskową

     Technikum w zawodach:                                                        

          – technik logistyk

          – technik informatyk

          – technik handlowiec

          – technik elektryk

          – technik usług fryzjerskich

          – technik przemysłu mody

       Więcej informacji na stronie internetowej szkoły https://szkolanidzica.pl/rekrutacja-2015-2016.html i u szkolnego doradcy zawodowego.

                                                                               Informację przygotowała-Sylwia Szczepkowska