„Królewska szkoła on-line”

25 listopada 2020 r. uczniowie klasy VII A pomimo pandemii „udali się” do Warszawy biorąc udział w e-lekcji prowadzonej w ramach programu „Królewska szkoła on-line” przez Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie .Lekcja przeprowadzona została przez edukatorów muzeum na żywo, na platformie zoom. Prowadzący, odwołując się do podstawy programowej, rozmawiał z uczniami na tematy z historii, sztuki i kultury w oparciu o dzieła sztuki znajdujące się w Zamku Królewskim w Warszawie. Klasa siódma wzięła udział w lekcji „Mąż w mąż, czyli jak szlachta króla wybierała”

Uczniowie dowiedzieli się że w Polsce już pod koniec XVI w. każdy obywatel (szlachcic) uzyskał czynne i bierne prawo wyborcze. Mógł osobiście wybierać króla, a nawet kandydować na ten urząd. Z czego wynikała uprzywilejowana pozycja stanu szlacheckiego? Na jakich zasadach przeprowadzano wolną elekcję? Czym były artykuły henrykowskie i pacta conventa? Jaki był bilans korzyści i strat elekcji viritim? Na te i inne pytania uczniowie poznali odpowiedź podczas naszej pierwszej zamkowej lekcji on-line. W grudniu w lekcji „Na królewskim dworze” uczestniczyli uczniowie klasy
VII b.

Sylwia Szczepkowska