Mimo trwającej pandemii nasza szkoła z zachowaniem reżimu sanitarnego umożliwiła uczniomwzięcie udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Celem konkursów jest rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień młodzieży. Odbyły się konkursy z matematyki, historii i języka angielskiego. Wzięli w nichudział uczniowie klas VII i VIII: Dominika Wiśniewska, Dominika Szulczak, Marysia Żebrowska, PiotrTarwacki, Lena Chmielewska, Maksym Gałęziewski, Cyprian Głowacki, Dominika Jastrzębowska ,Angelika Retkowska i Zuzanna Szwarc.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom że mimo trudnej sytuacji
chcieli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w konkursach.
Sylwia Szczepkowska

Konkursy przedmiotowe