W ramach projektu ,, Czyste powietrze warunkiem zdrowia” przeprowadzony został konkurs wiedzy dla klas VI – VIII  ,, O powietrzu wiemy wszystko”. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Aneta Lejk.
        Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o powietrzu, jego zanieczyszczeniu oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów.

       
       W konkursie wzięło udział  23 uczniów naszej szkoły.

       Wyniki konkursu:

I miejsce –   Maja Wesołowska kl. VIII
II miejsce –  Mateusz Moszczyński kl. VIII
III miejsce – Wiktoria Wrzeszczyńska kl. VIII
                   Adam Moranko kl. VIII
                   Wiktor Gołębiewski kl. VIII

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami w postaci gier planszowych
i pendrive’ ów.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.             

                                                                               Informację przygotowała: Aneta Lejk