Dnia 11.04.2018r. odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klasy piątej
pt. Czy znasz mity greckie?, zorganizowany przez bibliotekę szkolną.
Celem konkursu było: popularyzacja literatury mitologicznej, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, sprawdzenie wiedzy uczniów przez  zabawę, zaznajomienie z mitami Jana Parandowskiego.
       Konkurs miał charakter turnieju, w którym udział brały drużyny składające się z czterech osób. Uczniowie musieli wykazać się ogólną wiedzą na temat mitów, gdyż odpowiadali na pięć serii pytań,  przygotować strój jednego z bogów,  opowiedzieć wybrany mit. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat mitologii greckiej. Oprócz tego każda grupa przygotowała plakat wybranego mitu, który był oceniany przez jury.
         W jury zasiadły p. Iwona Chmielewska, Marianna Zakrzewska , Aneta Lejk.
I  miejsce zajęła grupa III w składzie: Wiśniewska D., Jabłonowska A.,Kawiecki D., Żebrowska M.,Tarig S.,uzyskując 65 punktów.
II  miejsce zajęła grupa Iw składzie:Tarwacki P., Szulczak D., Stankiewicz D., Witczak J., Kwiatkowski J., uzyskując 60 punktów.
III  miejsce zajęła grupa II w składzie: Gołębiewska A., Szczepkowska A., Walendziak T., Długokęcki J.,uzyskując  56,5punkta.
IV  miejsce zajęła grupa  IV  w składzie: Tobojka M., Wacikowski K., Szczepkowska A., Gąsiorowski T., Antczak M., uzyskując 50 punktów. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięscy bardzo dobre  oceny z języka polskiego.
Wnioski.
Konkurs o charakterze turnieju aktywizuje uczniów, pobudza ich  ambicje wzbogaca i uatrakcyjniają proces dydaktyczny, w takim  konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i ci którzy osiągają najlepsze wyniki i ci słabsi.

                                                                   Przygotowała: Wiesława Górna, Iwona Chmielewska