15 listopada 2016r. uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum wzięli udział w programie profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego w wykonaniu muzyka-perkusisty Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. Podczas koncertu muzyk uświadomił uczniom jak bardzo zgubnym nałogiem jest picie alkoholu, palenie papierosów i branie narkotyków. Podkreślił także jak niebezpieczne może być sięganie po wszechobecne w ostatnich latach tzw. „dopalacze”. Mówił o tym, jak nałóg niszczy to, co dla człowieka najcenniejsze: rodzinę, pracę, dom, przyjaźń, miłość, zdrowie. Wiele razy zwracał uwagę na wolność człowieka i umiejętność powiedzenia „NIE” oraz zachęcał młodych ludzi, aby odkrywali w sobie talenty.

     Ta oryginalna forma programu profilaktycznego oraz ciągle powtarzane pytanie „czy warto?” spowodowały, że przekazywane treści trafiały do umysłów i serc młodych ludzi. W czasie koncertu okazało się, że wśród nas jest wiele ukrytych talentów. Koncert był poruszający, zmuszający do myślenia nad sensem i wyborem właściwych ścieżek. Spotkanie  z charyzmatycznym artystą to wspaniała lekcja profilaktyczna, za co dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Janowcu Kościelnym.

Galeria
prof6