Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, została uruchomiona „Aplikacja kwarantanna domowa” na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

    Osoby odbywające kwarantannę mogą za pośrednictwem ww. aplikacji zwrócić się z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, a także kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej.

   Informacje zbierane przy pomocy aplikacji od osób odbywających kwarantannę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będą przesyłane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o godzinie 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 i 18.00. Natomiast tut. Urząd poszczególne prośby będzie przesyłał do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny zgłaszającego.


Komunikat Wojewody Warmińsko-Mazurskiego