Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym rozpoczęli realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kokosza, grosz do grosza”.

Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.

Projekt ma zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w trzech zajęciach:

1.  Pieniądze i ich rola w życiu człowieka.

2. Zarządzamy własnymi pieniędzmi. Co daje oszczędzanie?

3. Planujemy koszty wycieczki klasowej.

Szczegółowe informacje na stroniekokosza.org

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Sylwia Szczepkowska