25 marca 2019 roku Placówka Terenowa KRUS w Nidzicy zorganizowała dla uczniów naszej szkoły pogadankę na temat: „Bezpiecznie na wsi”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I-IV.
          Pogadanka miała na celu popularyzację wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, a także promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą. Omówione zostały niebezpieczne czynności, związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Dzieci obejrzały również dwa filmy: „Rodzina Porażków” oraz „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”.
        Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał książeczki: „Jestem bezpieczny na wsi”, „Bezpieczeństwo, czyli jak uniknąć wypadków na wsi”, „Upadek to nie przypadek”, oraz „Projekt Immortals, czyli jak żyć na wsi bezpiecznie i z pasją”. Pogadankę przeprowadziły p. Sylwia Urbanowicz i p. Małgorzata Płoska. Dziękujemy bardzo.
          Nasi uczniowie również mieli prezenty dla pań. Pod kierunkiem nauczyciela plastyki p. Anny Szczepkowskiej przygotowali piękne prace na IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prace można zobaczyć na zdjęciach poniżej.

            Informację i zdjęcia przygotowały- p. Anna Szczepkowska i p. Sylwia Szczepkowska