W ramach projektu  „Czyste powietrze warunkiem zdrowia”, w naszej szkole został zorganizowany ekologiczny happening dla lokalnej społeczności. Głównym celem happeningu było  podniesienie świadomości uczniów, rodziców i mieszkańców na temat znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia,  uwrażliwienie na dbałość o czyste powietrze oraz zwiększenie wiedzy na temat zanieczyszczeń  powietrza .
           Happening poprzedzony był pogadankami z uczniami na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia człowieka, na temat spalania śmieci w gospodarstwach domowych oraz konsekwencji takiego postępowania. Uczniowie oglądali filmy, grali w gry o tematyce ekologicznej, uzupełniali karty pracy i kolorowali obrazki. Każda klasa przygotowała plakat  na temat : „Czyste powietrze warunkiem zdrowia”
               28 października 2019 r. uczniowie szkoły podstawowej z plakatami  i hasłami  zebrali się przed budynkiem szkoły. Wszyscy prezentowali transparenty propagujące proekologiczne zachowania. Następnie wraz z nauczycielami przemaszerowali ulicami Janowca Kościelnego skandując  hasła:       
                           – Śmieci palimy, środowisko niszczymy
                           – Wszystkim wesoło gdy czyste powietrze wokoło
                           – O zieleń dbasz, czyste powietrze masz
                           – Śmieci palenie niszczy otoczenie
                           – Czyste powietrze,  czyste płuca
                           – Czyste powietrze,  czysty świat
           Punktem kulminacyjnym happeningu był bieg  „Oddychamy świeżym powietrzem”. Biegi odbyły się na stadionie w Kucach. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe:
-klasy I-III
– klasy IV-VI
-klasy VII -VIII
Każda grupa musiała przebiec  wyznaczony odcinek. Rywalizacja wśród biegaczy była ogromna. Każdy chciał wygrać i stanąć na najwyższym podium. Nie zabrakło także naszych przedszkolaków. Oni  także wzięli udział w biegu. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali medale.
          Po zakończeniu imprezy w Kucach, zadowoleni , z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do szkoły. W drodze powrotnej również propagowaliśmy hasła o czystym powietrzu.
            Happening  wzbudził duże zainteresowanie wśród  mieszkańców. Uwrażliwianie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony sprawia, że wszyscy w takim samym stopniu czujemy się odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy. Poprzez udział w hapenningu cała społeczność  uświadomiła sobie, jak ważne jest czyste powietrze dla istnienia tego i następnych pokoleń.
                                                                                           Przygotowała: Jolanta Radzymińska