Umiejętne planowanie budżetu i jego znaczenie w codziennym życiu są tematem przewodnim VI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni” w którym biorą udział uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. W tym roku program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

        W czasie dodatkowych zajęć uczniowie poznali strukturę budżetu domowego oraz znaczenie i efekty jego planowania. Przeanalizowali strukturę dochodów i wydatków budżetu państwa, a także uchwałę budżetową swojej gminy. Poznali też zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego: dowiedzieli się, jak powstaje i w jaki sposób mogą wpływać na inwestycje w swojej okolicy.

     Część uczniów wzięła również udział w zadaniu konkursowym. Polegało ono na przygotowaniu projektu inwestycji, która mogłaby być zrealizowana z budżetu obywatelskiego. Powstał trzyosobowy  zespół: Dominika Jastrzębowska, Angelika Retkowska, Cyprian Głowacki , który opracował projekt dotyczący budżetu pod tytułem  ”  Zamiast siedzieć przed komputerem lepiej na skatepark pędzić z rolkami, deską lub rowerem”.  Opiekunem zespołu została p.  E. Wesołowska.

          Projekt zakłada budowę  mini skateparku położonego obok obiektu sportowego „ Orlik”, byłoby to  pierwsze takie  miejsce na terenie naszej gminy. Skatepark będzie  doskonałym dopełnieniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego, który  zwiększy aktywności fizyczną młodzieży  . Będzie również miejscem  integrującym osoby , która chcą rozwijać wspólne pasje i umiejętności

       Następnie uczniowie mieli zaprezentować swój pomysł projektu obywatelskiego dla mieszkańców gminy.

      30 września młodzież odwiedziła Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym, aby zaprezentować wyniki swojej pracy. Wójt gminy Piotr Rakoczy wraz z radnymi rozmawiał z młodymi wizjonerami o ich  ciekawych pomysłach inwestycyjnych, możliwościach finansowania i zasadach planowania budżetu.
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i innowacyjnością podczas tworzenia projektu. Gratulujemy pomysłowości.

        Było to na pewno ciekawe doświadczenie dla naszych uczniów. Zdobyte w programie umiejętności pozwolą młodzieży na świadome podejmowanie decyzji o wydatkach w swoim miejscu zamieszkania, a także odpowiedzialne dysponowanie własnym budżetem.

Opiekunami projektu w naszej szkole była p. S. Szczepkowska i p. Edyta Wesołowska.