DZIEŃ OTWARTY

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.04.2017r. (poniedziałek), w godz. 14.00 – 18.00, zgodnie z Regulaminem WSO Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym odbędzie się „Dzień Otwarty”. Rodzice będą mieli możliwość spotkania się z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu uzyskania informacji o wynikach nauczania swojego dziecka.

W związku z powyższym uczniowie odjeżdżają do domu kursem o godz. 13.00 i 14.00.

 W związku z przerwą świąteczną i następującym bezpośrednio po niej egzaminom gimnazjalnym oraz związaną z nimi nieobecnością w szkole klas pierwszych i drugich gimnazjum nie mieliśmy możliwości powiadomienia rodziców tych uczniów w formie pisemnej – przepraszamy.

Dyrektor ZS
Marianna Zakrzewska

KOLEJNE SPOTKANIE Z RODZICAMI NASZYCH UCZNIÓW