Dyplomy za wytrwałą pracę na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

84696816_714552525743633_1296321713771905024_nW naszej placówce, w roku szkolnym 2019/2020, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są prowadzone dla dwóch oddziałów klasowych tj. dla klasy I SP oraz klasy III SP. W I semestrze były one skierowane dla chłopców natomiast od drugiego półrocza nastąpiła zmiana i odbywają się z dziewczętami tychże klas.

Głównym celem jest korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Dodatkowo zajęcia ukierunkowane były na zapobieganiu pogłębiania się wady postawy, rozciąganiu mięśni przykurczonych i wzmacnianiu mięśni osłabionych. Rozwijana również jest ogólna sprawność ruchowa dziecka.   

Systematyczne uczestnictwo pozwoliło na dużą poprawę sprawności ogólnej ich uczestników oraz stopniowe zwiększanie intensywności i objętości wykonywanych ćwiczeń.

Po I semestrze uczniowie otrzymali dyplomy, które są świadectwem ich wytrwałej pracy i zaangażowania w zajęcia korekcyjno-kompenascyjne, na które uczęszczali przez ostatnie 5 miesięcy. Gratulacje dla Was Panowie!

85144039_233754544307427_4063321142583099392_nKlasa I SP. Wychowawca Pani Anna Szczepkowska

 

84764862_118480562935017_4777687698418696192_nKlasa III SP. Wychowawca Pani Elżbieta Bojarska. 

Nauczyciel prowadzący – Rafał Pyra