W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej  „Dobrze cię widzieć”. Jest ona  realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga„. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe, a wychowawcy przeprowadzili ze swoimi uczniami pogadanki, pokazy oraz oglądali różnorodne filmy na temat bezpieczeństwa na drodze.
        Podjęte działania, powinny przyczynić się do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące elementy:

Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.                         

Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy,     konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł.

Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze.

Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

Opracowała: Krystyna Szulczak

Galeria zdjęć

dcw1 dcw2 dcw3 dcw4 dcw5 dcw6 dcw7