12 lutego w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Nidzica. Swoją obecnością zaszczycili nas pani Iwona Miller i pan Piotr Rogalski.
               Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym. Ponadto prowadzący opowiedzieli, w jakim celu zakłada się budki lęgowe oraz kiedy i gdzie najlepiej je zawiesić.
              W spotkaniu brali udział uczniowie klas O-V. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów. Dzieci były zainteresowane, z uwagą słuchali opowieści prowadzących na temat ptaków oraz sposobu ich życia. Ponadto uczniowie mieli do wykonania kilka zadań. Jednym z nich było pogrupowanie ptaków na te, które odlatują na zimę i te, które spędzają ją razem z nami. Kolejnym zadaniem, z którym zmagali się uczniowie, było składanie z gotowych elementów  budek lęgowych dla ptaków. Okazało się, że w obu przypadkach uczniowie sobie poradzili świetnie. Dzieci miały też okazję wysłuchać głosów ptaków i zwierząt.
             Na koniec uczniowie zadawali gościom wiele pytań, na które z chęcią odpowiadali. Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo pozostaną w pamięci uczniów. Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci. Kontynuacją spotkania będzie wycieczka do lasu.
                    Spotkanie zorganizowały panie Jolanta Radzymińska i Marianna Zakrzewska.