W roku szkolnym 2020/ 2021 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym bierze udział w  innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ –   lekturki spod chmurki”. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Autorką innowacji jest Honorata Szanecka, nauczyciel i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie.

Innowacja realizowana będzie od 23 września 2020 r. do 21 czerwca 2021r.

Przedsięwzięcie opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.
Cele ogólne:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie stanie się mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko będzie spójne z czytaną lekturą.

W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).

Projekt będzie zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Udział w projekcie będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

Nauczyciele realizujący program opierać się będą na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu. 

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Projekt realizuje klasa III SP. Działania koordynuje  p. Agnieszka Piotrkowska, przy współpracy P. Dyrektor Ewy Ostrowskiej, wychowawcy klasy – P. Elżbiety Zielińskiej oraz opiekuna biblioteki szkolnej – P. Krystyny Szulczak.