Już po raz dziesiąty odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas piątych
pt. Czy znasz mity greckiezorganizowany przez p. Iwonę  Chmielewską i p. Wiesławę Górną.
Celem konkursu było: popularyzacja literatury mitologicznej, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, sprawdzenie wiedzy uczniów przez  zabawę, zaznajomienie z mitami Jana Parandowskiego
Konkurs miał charakter turnieju międzyklasowego, w którym udział brały drużyny składające się z sześciu  osób. Uczniowie musieli wykazać się ogólną wiedzą na temat mitów, gdyż odpowiadali na trzy  serie pytań,  przygotować strój jednego z bogów,  opowiedzieć wybrany mit. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat mitologii greckiej. Oprócz tego każda grupa przygotowała plakat wybranego mitu, który był oceniany przez jury.
W jury zasiadły: p. dyrektor Ewa Ostrowska, p. Marianna Zakrzewska , p. Agnieszka Piotrkowska.

I  miejsce zajęła grupa II w składzie: Raciniewska K., Jastrzębowska D., Moszczyński D., Szwarc Z., Gałęziewski M., Kuligowski J., uzyskując 56 punktów.

II  miejsce zajęła grupa I w składzie: Retkowska A., Głowacki C., Chmielewska L., Suchowiej K., Antczak D., uzyskując 54 punktów.

III  miejsce zajęła grupa III w składzie: Chmielewski M., Idzikowska H., Kosiński J., Pszczółkowska Z., Skudynowska K., Chmielewski A., uzyskując  45 punktów.

IV  miejsce zajęła grupa III i IV w składzie: Tokarz J., Płoski A., Zbyczyński J., Szczepkowska M., Szostak W. Duchna B., Szulc J., Cycen Z., Moranko S., Sadowska O., Zieliński D., Olszewska K., Mróz O., uzyskując 42 punkty.  

V miejsce zajęła grupa V w składzie: Rudziński P., Załęski J., Rzeźnik A., Skorupski O., Wylamowska W., Jabłoński I., Smoliński T., uzyskując 37 punktów.
           Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy celujące  oceny z języka polskiego.
            Konkurs o charakterze turnieju aktywizuje uczniów, pobudza ich  ambicje, wzbogaca
i uatrakcyjnia proces dydaktyczny.
                                                                       Przygotowała: Wiesława Górna, Iwona Chmielewska