Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   wzięła udział w Projekcie BohaterON w Twojej Szkole.  W październiku w placówce wywieszono plakaty zachęcające uczniów do udziału w projekcie. Na lekcjach historii, zajęciach świetlicowych oraz zajęciach edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele korzystając z otrzymanych materiałów, przeprowadzili lekcję na temat historii Polski XX wieku.
     Wszyscy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Nasi uczniowie w tym roku już 2 września biorąc udział w Akcji Przerwany Marsz poznawali historię II wojny światowej z ust osób, które tę wojnę przeżyły
      Przystępując do Projektu BohaterON w Twojej Szkole uczniowie wykonywali kartki pod czujnym okiem nauczycieli. Wpisywali życzenia i pozdrowienia dla powstańców.
     Serdecznie dziękuję za pomoc w projekcie Pani Annie Szczepkowskiej, Elżbiecie Bojarskiej, Sylwii Szczepkowskiej i Zbigniewowi Czechowskiemu.

Koordynator Magdalena Tarwacka