Oferta edukacyjna ZSZiO w Nidzicy -list dyrektora

List dyrektora ZSZiO