List w sprawie szczepień ochronnych dla dzieci

     Główny Inspektor Sanitarny i Minister Edukacji Narodowej w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwraca się do Państwa Rodziców i Opiekunów z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem.

treść listu