Spotkanie profilaktyczne z dzielnicowym – galeria

    9 września 2015 roku w ramach zaplanowanych w Programie Profilaktyki zajęć, odbyło się spotkanie z panem dzielnicowym Dawidem Kaczorowskim. Pogadanka dotyczyła: bezpieczeństwa w ruchu drogowym, cyberprzemocy i zagrożeń, jakie niesie stosowanie dopalaczy.

Galeria