„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”

     23.10.2019 roku obchodziliśmy 85-lecie istnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym i nadanie jej nowego sztandaru. Sztandar to tradycja i wartość, na które warto ślubować. Jubileusz Szkoły to zawsze okazja do wspomnień, które choć minione, ciągle pozostają w naszej pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka na nowo je przywołuje i uporządkowuje w nowej rzeczywistości.
     Uroczystość rozpoczęła się w kościele rozstrzygnięciem międzyszkolnego konkursu „Drogi do świętości Jana Pawła II”. Główną nagrodę otrzymała Natalia Szczepkowska ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie. Następnie mszę świętą odprawił bp Mirosław Milewski, który w swoim kazaniu powiedział: „Każda forma przypominania o patronie w swoim środowisku będzie dobra, jeśli tylko będzie się z nią wiązać naśladowanie go, podziwianie, modlitwa do Boga za jego przyczyną”. Całym obchodom ku czci patrona szkoły towarzyszyły papieskie słowa „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
    Po uroczystej mszy świętej i poświęceniu sztandaru wszyscy zebrani na jubileuszu, na dalszą część uroczystości przeszli na szkolną salę gimnastyczną. Jubileusz wywołał ogrom wspomnień dzięki filmowi, który na początek przedstawił spotkanie nauczycieli emerytów. Opowiadali oni jak to dawniej uczyło się i jak wyglądała dawniej szkoła w Janowcu Kościelnym.
     Następnie Pani Dyrektor Ewa Ostrowska powitała wszystkich gości, którzy zaszczycili swoją obecnością w to ważne święto. Pani Dyrektor podkreślała, że to jest historyczna chwila. Wielu zaproszonych zabrało głos składali życzenia życząc dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności na dalsze lata pracy. Po powitaniu gości uczniowie odczytali historię szkoły i rozpoczął się ceremoniał nadania szkole nowego sztandaru. Po uroczystym wbijaniu gwoździ przez władze gminy, przedstawicieli instytucji nadzorujących i współpracujących ze szkołą, dyrekcję, rodziców, uczniów i fundatorów zostało złożone ślubowanie i sztandar stał się sztandarem Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym.
     Uczniowie szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny o patronie szkoły Janie Pawle II, w którym przybliżyli wszystkim historię szkoły i sylwetkę patrona. Przedstawienie wzbogacone zostało pieśniami, które kochał nasz patron. Iskierki na koniec montażu zaśpiewały Barkę. Na zakończenie uroczystości była niespodzianka – tort na okoliczność 85–lecia istnienia szkoły. Za ten dar dziękujemy Państwu Ambrozińskim.

Z ogromem wspomnień o wspaniałym święcie wszyscy udali się do domów. Czekamy na następny jubileusz.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ten wspaniały czas wspomnień i uczczenie tej uroczystości swoją obecnością i bezinteresowną pomoc.

                                                                                                 Przygotowała : Iwona Chmielewska

Galeria zdjęć