Gotowi do realizacji zadań w ramach projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

20191205_114430Chcielibyśmy Państwa poinformować, że w roku 2019/2020 będziemy realizować zadania aby móc ubiegać się o Certyfikat ‘Szkoły Wiernej Dziedzictwu’. Nadawany jest on przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i ma na celu wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które: 1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne. 2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, oraz długofalowości działań. 3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności. 4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

Szkoły dla osiągnięcia celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmują zintegrowane działania służące: 1. Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji. 2. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. 3. Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. 4. Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur. 5. Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”. 6. Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
7. Kształtowaniu umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych. 8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

Nauczyciele znajdujący się na liście projektowej ‘SWD’ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym:

  1. Rafał Pyra – koordynator
  2. Jacek Górny
  3. Sylwia Szczepkowska
  4. Zbigniew Czechowski
  5. Magdalena Tarwacka
  6. Judyta Wrzeszczyńska

logo_szkola_wierna_dziedzictwu

Zgodnie z prawem oświatowym ‘nauczyciel ma za zadanie kształtować i wychowywać swoich podopiecznych w szeroko pojętym rozumieniu umiłowania Ojczyzny’. Jesteśmy przekonani że, przy zaangażowaniu całej społeczności szkolnej podczas realizowania zadań projektowych, wyznaczony cel, jakim jest otrzymanie Certyfikatu ‘Szkoła Wierna Dziedzictwu’ w 2020 roku jest jak najbardziej osiągalny.

Rafał Pyra