P o l s k i   C z e r w o n y   K r z y ż  obchodzi 100-lecie istnienia. Jubileusz uroczyście świętowano 27 czerwca 2019 roku w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku.

    Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna należąca do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zaraz po wojnie organizacja skupiała się na pomocy medycznej ofiarom wojennym, poszukiwaniu osób zaginionych i pomocy repatriantom. Gala zorganizowana  przez Zarząd Rejonowy PCK w Nidzicy to doskonała okazja by podziękować i wyróżnić osoby z naszego powiatu, które angażując się w działalność Czerwonego Krzyża pomagają innym. PCK to głownie zbiórki produktów dla potrzebujących i edukacja prozdrowotna w szkołach, ale tym co wyróżnia organizację jest krwiodawstwo. Przez lata setki klubów honorowych dawców krwi zebrały tysiące litrów tego cennego życiodajnego płynu.

       Podczas gali wręczono też Medale 100-lecia PCK. Takie wyróżnienia trafiły do przedstawicieli władz, instytucji i placówek wspierających działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Jeden z medali otrzymała nasza szkoła w dowód uznania za wieloletnie aktywne wsparcie PCK. Wyróżnienie odebrał opiekun  Szkolnego Koła PCK Stanisław Kazimierski.

     W części artystycznej wystąpili m.in. seniorzy Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, grupa wokalna SHINE i kuglarze z Nidzickiego Ośrodka Kultury.

Przygotował: Stanisław Kazimierski

100pck1 100pck2 100pck3 100pck4 100pck5