Projekt „Czyste powietrze warunkiem zdrowia”

logo projektuRealizujemy projekt ekologiczny „Czyste powietrze warunkiem zdrowia”

        W terminie od 15 września do 15 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym realizowany jest projekt ekologiczny pod tytułem Czyste powietrze warunkiem zdrowia. Głównym celem projektu jest  kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej jednostki gotowej do ochrony własnego zdrowia i otaczającego nas świata, poszerzenie wiadomości na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania w przyrodzie. Projekt jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej i społeczności lokalnej. Ma charakter profilaktyczny. Na realizację projektu otrzymaliśmy 5000zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Podczas realizacji projektu uczniowie wezmą udział w:

-warsztatach ekologicznych  w trzech grupach wiekowych: I-III, IV-VI, i  VII-VIII. Uczniowie będą sprawdzać stopień zanieczyszczenia powietrza i wpływ zanieczyszczeń na zdrowie; zaproponują sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom atmosfery. Zostanie zakupiony zestaw do badań czystości powietrza, który posłuży wielu pokoleniom uczniów;

– konkursie wiedzy o powietrzu „O powietrzu wiemy wszystko”;

– dwóch konkursach plastycznych: „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowo oddychamy”;

-spotkaniu z pracownikiem Funduszu Ochrony Środowiska, który przybliży wpływ czystego powietrza na zdrowie i funkcjonowanie ludzi oraz sposoby walki z zanieczyszczeniem powietrza;

– przygotowaniu ulotek dla społeczności lokalnej o spalania odpadów w domowych paleniskach i ich negatywnym wpływie na środowisko i zdrowie;

 – happeningu „Czyste powietrze warunkiem zdrowia”;

 – biegu po zdrowie „Oddychamy świeżym powietrzem”;

– wycieczce do okolicznego Rezerwatu przyrody – Koniuszanka;

– wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie;

-wycieczkach poglądowych po okolicy, podczas której będą wskazywać źródła zanieczyszczenia; środowiska;

-wykonaniu prezentacji multimedialnej dla całej społeczności szkolnej i lokalnej na temat szkodliwości dymu;

– przygotowaniu próśb do Ziemi dotyczących czystości powietrza (list, plakat, wiersz).

Szczegółowy opis oczekiwanych efektów ekologicznych

       Podczas realizacji projektu uczniowie podejmą różne działania związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza i ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi. Poprzez aktywny udział w warsztatach uczniowie będą potrafili sprawdzić zanieczyszczenie powietrza wykorzystując zestaw do badania stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz ocenić jego wpływ na zdrowie. Poprzez udział w konkursach: wiedzy i plastycznych uczniowie wykształcą w sobie mądre, umiejętne nawyki i postawy korzystania z dóbr przyrody. Happening zorganizowany dla lokalnej społeczności wpłynie na podniesienie świadomości wszystkich mieszkańców o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia. Projekt ten wykształci w nich świadomość ekologiczną i uwrażliwi na dbałość o czyste powietrze, zwiększy wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza. Poprzez udział w wycieczkach uczniowie doświadczą jak ważne jest czyste powietrze dla istnienia tego i następnych pokoleń. W prezentacji multimedialnej przedstawią źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza. Będą również pracować nad działaniami, jakie można podjąć na rzecz ochrony przyrody i czystego powietrza. Projekt ma charakter profilaktyczny. Realizacja naszego projektu w znacznym stopniu wpłynie na zachowania proekologiczne uczniów, rodziców i mieszkańców naszej gminy.

      W skład grupy projektowej wchodzą nauczyciele: M. Zakrzewska, A. Lejk, J. Radzymińska,
K. Szulczak.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

 

Wycieczka do CENTRUM NAUKI KOPERNIK i OGRODU BOTANICZNEGO
w POWSINIE

sdr                      1 października 2019 roku uczniowie biorący udział w projekcie: „Czyste powietrze warunkiem zdrowia” wzięli udział w wycieczce do Warszawy.
                    Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik oraz Ogrodu Botanicznego w Powsinie, a także spacer po mieście i obejrzenie zabytków stolicy.
czytaj dalej

Wycieczka do REZERWATU PRZYRODY „KONIUSZANKA”

Koniuszanka12              W ramach realizowanego w szkole projektu ” Czyste powietrze warunkiem zdrowia”, 8 października 2019 roku, uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej wzięli udział w żywej lekcji przyrody, która odbyła się w Rezerwacie przyrody ” Koniuszanka”, niedaleko Nidzicy.
czytaj dalej