Wolne dni

USTALONE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W JANOWCU KOŚCIELNYM
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

(Podstawa Prawna:  § 5 ust.4 ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z póz. zmianami)

SZKOŁA PODSTAWOWA

31 października 2018 środa – za 2 września 2018 r.
(Święto Pieczonego Ziemniaka).
2 listopada 2018 piątek – za 22 września 2018 r. (Festyn Ekologiczny).
10  kwietnia 2019 środa – egzamin klas III gimnazjum – część humanistyczna
11 kwietnia 2019 czwartek – egzamin klas III gimnazjum – część matematyczno-przyrodnicza
12 kwietnia 2019  piątek – egzamin klas III gimnazjum – część język obcy
15  kwietnia 2019 poniedziałek – egzamin ósmoklasisty – j. polski.
16 kwietnia 2019 wtorek – egzamin ósmoklasisty – matematyka.
17 kwietnia 2019 środa – egzamin ósmoklasisty –
j. obcy.
29 kwietnia 2019 poniedziałek – za 11 listopada 2018r. (Święto Niepodległości)
30 kwietnia 2019 Wtorek – za 19 stycznia 2019r.
( Bal karnawałowy).
2 maja 2019 czwartek – za 9 czerwca 2019r. (Festyn Rodzinny)