Międzynarodowy projekt Erasmus+

erasmusRozpoczynamy międzynarodowy projekt Erasmus+

         Od 1 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym realizowany jest 2-letni międzynarodowy projekt Erasmus+ pod tytułem „Szacunek dla naszego dziedzictwa”. Motywem przewodnim projektu jest poznanie dziedzictwa i kultury naszego kraju, a także krajów partnerskich. Uczestnicy projektu będą rozwijać także swoje zdolności językowe, ponieważ językiem roboczym projektu jest język angielski.
        Partnerami w projekcie są szkoły z Grecji, Hiszpanii i Portugalii.  Na realizację projektu otrzymaliśmy kwotę 31 tysięcy euro. Zgodnie z założeniami projektu 18 uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielami będzie miało możliwość wyjazdu do szkół partnerskich. Także nasza szkoła i nasi uczniowie będą gościć swoich partnerów z projektu w maju przyszłego roku.
        Po doświadczeniach zdobytych w dotychczasowych projektach Socrates (2006-2009) oraz jako szkoła koordynująca w programie Comenius (2010-2011), jesteśmy przekonani, że obecny projekt przyczyni się do dalszej poprawy jakości edukacji w naszej placówce, wzmocni integrację między środowiskiem szkolnym i rodzicami, a także władzami lokalnymi oraz pozwoli rozwijać umiejętności, zainteresowania i kompetencje językowe uczniów i nauczycieli.

         Zachęcamy uczniów do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Główna strona www projektu Erasmus+

Koordynator projektu: Piotr Szczepkowski

Zdjęcie Erasmus