Szkoła Promująca Zdrowie

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT!

więcej o certyfikacie

 Plan działań w roku 2015/2016                                    Wydarzenia

 Plan działań w roku 2016/2017

 Plan działań w roku 2017/2018

 Plan działań w roku 2018/2019

szkola_promujaca_zdrowie    Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten jest naturalną kontynuacją naszej pracy. Staramy się uzyskać Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – Szkoła Promująca Zdrowie.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. Edukacja zdrowotna jest ważnym elementem programu nauczania szkoły.

                                                  Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Szkolny koordynator i zespół do spraw promocji zdrowia
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

Koordynator projektu : nauczyciel przyrody, świetlicy i wychowania do życia w rodzinie
Aneta Lejk

Skład zespołu:
wicedyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego – Jacek Górny
pedagog szkolny i nauczyciel historii – Sylwia Szczepkowska
nauczyciel nauczania zintegrowanego – Jolanta Radzymińska
nauczyciel biologii i geografii – Krystyna Szulczak
nauczyciel chemii, muzyki i świetlicy szkolnej – Judyta Wrzeszczyńska
nauczyciel wychowania fizycznego – Rafał Pyra
nauczyciel języka angielskiego – Przemysław Dudek
nauczyciel informatyki – Stanisław Kazimierski
nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa – Zbigniew Czechowski
przewodnicząca Rady Rodziców – Marianna Malinowska
pracownik niepedagogiczny, sekretarz szkoły – Beata Wińska
uczeń, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Olaf Gałęziewski
uczeń, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Aneta Bem
uczeń, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Zakrzewska